Kliendile1 detsembril toimub Lindakivi Kultuurikeskuses aadressil Jaan Koorti 22, Tallinn dementsusega inimeste lähedaste jaoks seminar.

Seminaril saab osaleda nii kohapeal kui ka läbi veebi. Registreeruda seminarile ja tutvuda seminari kavaga saab vene keeles siin: https://bit.ly/35L6wm4

Pärast seminari toimub dementsusega inimeste lähedaste tugigrupi kogunemine.  

Palume teil osaleda küsitluses dementsusega inimeste ja nende lähedaste vajaduste kohta juriidilistes küsimustes ning kogemusnõustamisel. Küsitluse leiate siit: https://eludementsusega.ee/kusitlus-dementsusega-inimese-ja-nende-lahedase-vajaduste-kohta-juriidilistes-kusimustes-ning-kogemusnoustamisel/

 

 


Külastusreeglid alates 27.07.2020

Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakonna külastusreeglid alates 27.07.2020

 • Külastajad, kes on viibinud välismaal viimase 14 päeva jooksul, peavad Hooldekodusse saabumisel täitma tervisedeklaratsiooni. Sama kehtib ka nende külastajate kohta, kes külastavad Hooldekodu lamavat klienti. Tervisedeklaratsiooni leiate printimiseks siin.
 • Hooldekodu tagab nii klientidele kui ka külastajatele kaitsemaskide kasutamise võimaluse. Kliendid ja külastajad võivad neid kanda suhtlemise ajal.
 • Klientidel ja külastajatel tuleb pidada kinni käte- ja hingamisteede hügieenist. Hooldekodu sissepääsude juures on tagatud käte desinfitseerimisevahendid, mida külastajad peavad kindlasti kasutama.
 • Hooldekodu klientidel on lubatud väljuda hooldekodu territooriumilt. Hooldekodu kliendil on võimalus avalikus kohas viibimisel kasutada isikukaitse vahendeid.
 • Hooldekodusse naasmisel peavad kliendid käed desinfitseerima.

Külastuskeeld 02.07.-23.07.2020 

Seoses Narva linnas COVID-19 uue haigusjuhtumi tuvastamisega kehtib Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodus ajavahemikul 02.07.-23.07.2020 külastuskeeld. 

Alates 17.06.2020 on avatud uus hingehoiutelefon 116 123

Hingehoiutelefonile 116 123 oodatakse helistama kõiki inimesi, sõltumata religioonist ja maailmavaatest, et saada tuge haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi leevendamiseks ja turvatunde loomiseks. Tugiliini kõnedele hakkavad vastama erialase hariduse ja töökogemusega hingehoidjad.

„Seoses COVID-19 puhanguga on ühiskonnas kasvanud ebastabiilsus, paljusid on vallanud töökaotuse tõttu lootusetus ja hirm tuleviku ees, piiratud on olnud suhtlusvõimalused mistõttu jäävad paljud inimesed oma probleemidega üksi,“ ütles sotsiaalministeeriumi peakaplan Ove Sander. „Lisaks on kriisiolukorras reaalseks ohuks surmaga lõppev haigus, mis tekitab surmahirmu ja eksistentsiaalseid küsimusi. Kõik see suurendab enesetappude riski, tekitab ärevushäireid ja erinevaid psühholoogilisi probleeme.“

Sanderi sõnul on 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas kõigile kodanikele ilma eelneva registreerimise nõudeta kättesaadava ja tasuta hingehoiutelefoni loomine oluline ning vajalik abi inimeste turvatunde loomisel ja pingete maandamisel. Samuti on hingehoiutelefon ennetav tugi erinevate kriisisituatsioonis tekkivate probleemide maandamisel.

Hingehoiutelefoni teenus on helistajale tasuta ning kättesaadav kõigile inimestele 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas. Telefonilt saab abi eesti, vajadusel ka vene ja inglise keeles.


Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakonna külastusreeglid alates 01.06.2020

 • Hooldekodu klientide külastamine toimub eelneval registreerimisel telefoni või e-kirja teel. Kontaktisik hooldekodu sotsiaaltöötaja Jelena Kuzmina tel 357 7503, jelena.kuzmina@narva.ee . Eeldatav külastuse kestus 30 min.
 • Hooldekodusse saabumisel peab külastaja täitma tervisedeklaratsiooni. Tervisedeklaratsiooni leiate printimiseks siin.
 • Hooldekodu tagab nii klientidele kui ka külastajatele kaitsemaskide kasutamise võimaluse. Kliendid ja külastajad peavad neid kandma suhtlemise ajal.
 • Klientidel ja külastajatel tuleb pidada kinni käte- ja hingamisteede hügieenist. Hooldekodu sissepääsude juures on tagatud käte desinfitseerimisevahendid, mida külastajad peavad kindlasti kasutama.
 • Kliendi ja külastaja kokkusaamine toimub hooldekodu konverentsisaalis. Kliendi ja külastaja vahel peab olema distants vähemalt 2 meetrit.
 • Peale iga külastust koristajad desinfitseerivad ruumi, kasutades UV-lampi ja desinfitseerimisvahendeid.
 • Ilusa ilma puhul on külastajal soovitatav suhelda hooldekodu kliendiga õues (sisehoovis).
 • Lamavaid kliente on võimalik külastada nende tubades. Külastamise ajal peab külastaja kandma kaitsemaski, kindaid, kitlit ja kilest susse.
 • Külastajal on keelatud anda pakk üle otse hooldekodu kliendile. Pakkide vastuvõtmise eest vastutavad administraatorid. Administraator toimetab paki kätte kliendile ainult pärast desinfitseerimist.
 • Hooldekodu klientidel on lubatud väljuda hooldekodu territooriumilt. Hooldekodu klient peab avalikus kohas viibimisel kasutama isikukaitse vahendeid.
 • Hooldekodusse naasmisel peavad kliendid andma oma ostud administraatorile desinfitseerimiseks ja käed desinfitseerima.


13.03.2020 võttis Narva Sotsiaaltöökeskuse juhtkond vastu uued meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Tähtis on vältida viiruse levikut riskirühmade seas, kelleks on enamjaolt eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed. Meie klientide ja töötajate tervise kaitseks võtsime kasutusele meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Meetmete kasutuselevõtt mõjutab otseselt nii meie kliente kui ka nende lähedasi ja eestkostjaid, kuid loodame Teie mõistvale suhtumisele. Hoidke end ja aidake meil hoida abivajajaid.

 • Klientide külastuskeeld kehtib kuni 1. maini järgmistel teenustel:
  • ööpäevaringne ja intervallhooldus teenused Hooldekodus aadressil Rahu põik 10, Narva;
  • turvakoduteenus täisealistele isikutele ja kogukonnas elamise teenus Sotsiaalmajas aadressil M. Maslovi 3, Narva;
  • turvakoduteenus lastele Turvakodus aadressil M. Maslovi 3a, Narva;
  • asendushooldusteenus peremajades aadressil Juhhanovi 7, 9, 11, Narva.
 • Keeld kehtib ka praktikantidele ja vabatahtlikele.
 • Ülalmainitud teenuste klientide liikumised on piiratud. Lapsed ei käi koolis, õppimisvõimalused asendatakse e-õppe ja koduste ülesannetega.
 • Kuni 31. märtsini on peatatud järgmised teenused:
  • erihoolekandeteenused: igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus. Tegevusjuhendajad nõustavad ja toetavad kliente telefoni, Skype või e-posti teel;
  • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus;
  • tööalase rehabilitatsiooni teenus;
  • tugiisikuteenus. Tugiisikud töötavad klientidega ainult telefoni teel, ei külasta kliente nende kodus, ei saada neid riigi ja linnasutustesse;
  • invatransporditeenus;
  • sauna teenus;
  • vanni kasutamise teenus;
  • vanni kasutamise koos abistajaga teenust;
  • terviseedenduse protseduurid;
  • päevakeskus eakatele inimestele.
 • Uute klientide vastuvõtmine teenustele ei toimu.
 • Hooldekodu ei võta vastu pakke, mis on mõeldud üleandmiseks klientidele.
 •  Lähedaste ja ametnike külastused asendatakse telefonivestlustega.
 •  Kõikidel klientidel ja nende lähedastel soovitame tungivalt mitte minna reisile, kuna see võib olla ohtlik endale ja teistele.  
 •  Soovitame töötajatel tungivalt mitte reisida, kui see pole võimalik, siis reisilt naastes on töötajal kohustus kaheks nädalaks koju jääda. 

Ennetusmeetmed on vastu võetud seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga ja kehtivad kuni olukorra paranemiseni.

Täiendav info on Narva Sotsiaaltöökeskuse kodulehel või telefonil 357 7096.

Juhul, kui Teil tekivad küsimused või Te vajate abi või konsultatsiooni, siis võtke ühendust Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajatega, kas telefoni või kirja teel. Keskuse töötajate kontaktandmed on kättesaadavad asutuse kodulehel www.nstk.ee.

Juhatаja Tatjana Stolfat kontaktandmed: tel. +372 526 5674, +372 357 7015, e-mail: tatjana.stolfat@narva.ee

Ärge jääge üksi oma muredega!

Narva Sotsiaaltöökeskus on külastajatele suletud alates 07.03.2020

Viirusnakkuste ennetamise eesmärgil palub Narva Sotsiaaltöökeskus alates 07.03.2020 vältida klientide külastamist järgmistel teenustel:

 • ööpäevaringse ja intervallhooldus teenuste kliente Hooldekodus aadressil Rahu põik 10, Narva;
 • turvakoduteenuse täisealistele isikutele ja kogukonnas elamise teenuse kliente Sotsiaalmajas aadressil M. Maslovi 3, Narva;
 • turvakoduteenuse lastele kliente Turvakodus aadressil M. Maslovi 3a, Narva;
 • asendushooldusteenuse kliente peremajades aadressil Juhhanovi 7, 9, 11, Narva.

 Täname mõistva suhtumise eest!

 Info külastuste loa kohta avaldatakse täiendavalt.

Hooldekodu

Rahu põik 10, 20604 Narva
No photo
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Olga Škalikova
Referent
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatjana Fomitšjova
Personalispetsialist
E-R: 8:00 -17:00
Rahu põik 10, 20604 Narva