Koostöö jätkub

2 jaanuar 16:12

Narva Sotsiaaltöökeskus on kahe aasta jooksul teinud aktiivset koostööd Peterburi riigieelarvelise sotsiaalteenuseid osutava asutusega „Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskus“ sotsiaalteenuste osutamise alal linna elanikele. Koostööd tehakse Narva Linnavalitsuse ja Peterburi Kirovi rajooni administratsiooni vahelise koostöökokkuleppe raames.

Sotsiaalteenuste osutajatena vahetame kogemusi, korraldame ümarlaudu ja seminare, mis on suunatud sotsiaalteenuste osutamisega kaasnevate probleemide lahendamisele ning tänu erinevatele kogemustele leiame uusi lahendusi.

Kahe aasta jooksul on Narva sotsiaaltöökeskust külastanud Peterburi eakate päevakeskuse kollektiivid etenduste ja kontsertidega, mis tõid meie klientidele positiivseid elamusi ning võimaldasid luua head meeleolu.

Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajad tutvusid teraapilise aiaga. Teraapilist aeda kasutavad Venemaa kolleegid töös vanuritega, mis annab ka häid tulemusi. Mõlemad pooled korraldasid meistriklasse oma kolleegidele, kus tutvustasid uusi vaba aja sisustamise võimalusi vanurite jaoks.

Detsembrikuus külastasid Narva Sotsiaaltöökeskuse esindajad Peterburi riigieelarvelise sotsiaalteenuseid osutavat asutust „Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskus“. Kohtumise eesmärk oli teha kokkuvõte 2017 ja 2018 aastate jooksul tehtud koostööst ja hinnata koostöö tulemuslikust, mis sai ka mõlemalt poolelt kõrge hinde ja 13.12.2018 allkirjastasid asutuste juhatajad Tatjana Stolfat ja Irina Boitsova uue koostööplaani aastateks 2019-2021. Plaanis on läbi viia hulganisti ühisüritusi nii keskuse töötajatele kui ka klientidele ja loodame, et planeeritud üritused võimaldavad koos teha palju huvitavat ja kasulikku mõlemale poolele.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
Kristi Mürk
Arendusjuht
E-R: 8:00 - 17:00
Jevgenia Aleksejeva
Referent
E-R: 8:00 - 17:00