Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajatest saavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid

1 märts 16:07

28.02.2018 tähistati Narva Sotsiaaltöökeskuses olulist sündmust. 20 Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajat asusid õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötaja eriala töökohapõhiselt. Antud projekt sai võimalikuks Narva Sotsiaaltöökeskuse, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Eesti Töötukassa koostöö tulemusena. Õpingud kestavad kaks aastat, mille tulemusena omandavad Hooldekodu osakonna hooldajad neljanda taseme hooldustöötaja kutse. Hooldustöötaja haridus võimaldab töötajatel omandada kaasaegsed teadmised, mis on vajalikud kvaliteetse teenuse osutamiseks ning võimaldab täiustada individuaalse lähenemise oskust. Samas on töökohapõhise õppe eeliseks ka see, et saadud teadmiseid on võimalik koheselt töökohal ka rakendada.

Järgmisest aastast muutub Sotsiaalhoolekande seaduse, mis tähendab seda, et alates järgmisest aastast võivad hooldusteenust osutada vaid need hooldekodud, kellel on vastav tegevusluba. Tegevusluba väljastatakse asutusele vaid siis, kui ta vastab teatud nõuetele. Üks neist nõuetest on ka hooldustöötajate kvalifikatsioon - teenust vahetult osutaval hooldustöötajal peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1)     läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;

2)     läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;

3)     isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

Seaduse nõuded töötajate kvalifikatsioonile on täiesti põhjendatud, kuna teenuse kvaliteet sõltub teenuse osutajate kvalifikatsioonist, teadmistest ja oskustest.

Kõik Narva Sotsiaaltöökeskuse töötajad on enne tööle asumist läbinud vajaliku väljaõppe ja ettevalmistuse ning mõnel neist on ka meditsiiniline haridus. Nüüd on aga riik kehtestanud hooldustöötajatele ühese riikliku programmi, mis tuleb läbida, ning selle omandamisega alustavadki töötajad 05.03.2019.

Aavaaktusel võtsid sõna muu hulgas ka Narva linnapea, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor, Narva linna Sotsiaalabiameti direktor. Pidustuse avasid Narva Muusikakooli õpilased lühikese kontserdiga. Tulevased tudengid said ka väikesed meened Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Innove ning Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt.

Narva Sotsiaaltöökeskuse tänab kõiki koostööpartnereid, kuna teieta ei oleks selle projekti teostus võimalik. Suur tänu ka töötajatele ning soovime teile kannatust, jõudu ja edu kutsehariduse omandamisel.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
Kristi Mürk
Arendusjuht
E-R: 8:00 - 17:00
Jevgenia Aleksejeva
Referent
E-R: 8:00 - 17:00