Täname kõiki armsate jõulukaartide eest

15 detsember 2021

Saabumas on jõuluaeg ning Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu tänab siiralt kõiki jõulukaartide eest. Soovime tänada Ene Antikut, Maarja Raamatut, Tallinna Kannikese Lasteaia lapsi ja töötajaid, Anija Valla Lepatriinu lasteaia Trikitriinude rühma lapsi ja töötajaid ning Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskust. 

Soovime teile rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust!

Hooldekodu klientide külastamise reeglid alates 29.11.2021

29 november 2021

Hooldekodu klientide külastamine toimub eelneval registreerimisel telefoni või e-kirja teel. Kontaktisik on hooldekodu sotsiaaltöötaja Jelena Kuzmina tel 357 7503,  jelena.kuzmina@narva.ee. Külastusele registreerimine toimub esmaspäevast reedeni 08.00-17.00.

Hooldekodu klientide külastamine toimub eelneval registreerimisel telefoni või e-kirja teel. Kontaktisik on hooldekodu sotsiaaltöötaja Jelena Kuzmina tel 357 7503,  jelena.kuzmina@narva.ee. Külastusele registreerimine toimub esmaspäevast reedeni 08.00-17.00.

Ühte klienti saab külastada nädalas üks kord (maksimaalselt 2 täiskasvanut korraga).

Tubased kohtumised on lühiajalised - kuni 30 minutit.

Õues on kohtumised lubatud.

Külalise hooldekodusse saabumisel mõõdab administraator tema kehatemperatuuri. Hooldekodul on õigus keelata kliendi külastus juhul, kui külastajal ilmnevad haigussümptomid.

Hooldekodusse saabumisel külastaja peab esitama administraatorile tõendi vaktsineerimiskuuri läbimise (viimasest vaktsiinidoosist peab vähemalt 14 päeva mööduma) või COVID-19 läbipõdemise kohta (COVID-19 läbipõdemine toimus viimase 6 kuu jooksul). Koos tõendiga esitab külastaja administraatorile isikut tõendava dokumendi.

Loe edasi

Alates 29.11.2021 on kohustuslik kõikidel külastajatel, kellel puudub COVID digitõend, teha kohapeal COVID-19 kiirtest. Külastaja toob kiirtesti kaasa ja teeb seda hooldekodu medõe juuresolekul. 

Külastajatel on meditsiinilise maski kandmine siseruumides kohustuslik kogu külastuse vältel.

Hooldekodu tagab külastajatele käte desinfitseerimise võimaluse ning külastajal kaitsemaski puudumise korral tagab ka kaitsemaski kasutamise võimaluse.

Hooldekodu kliendid ja külastajad on kohustatud järgima katehügieeni reegleid. Käte desinfitseerimisvahend paikneb Hooldekodu valvelaua juures ning ka igas sektoris.

Hooldekodu klientide, kes ei ole vaktsineeritud ja ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud, liikumine väljaspool Hooldekodu territooriumi on piiratud.

Narva Sotsiaaltöökeskuse juhatus

Külastuskeeld hooldekodus jätkub vähemalt kuni 28.11.2021

23 november 2021

Seoses COVID-19 haigusesse nakatunute arvu pideva kasvuga Narvas, pikendab Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodu klientide külastuskeeldu vähemalt kuni 28.11.2021.

Klientidele on võimalik edastada pakke. Pakid tuleb jätta Hooldekodu adinistraatorile, kust need saadetakse kliendile edasi. Palume kliendi nimi märkida pakile korrektselt. 

Samuti on alates 23.10.2021 hooldekodu klientide liikumine väljaspool Hooldekodu territooriumi piiratud. 

Täname mõistva suhtumise eest!

Info külastuste loa kohta avaldatakse täiendavalt.

Külastuskeeld hooldekodus jätkub vähemalt kuni 19.11.2021

8 november 2021

Seoses COVID-19 haigusesse nakatunute arvu pideva kasvuga Narvas, pikendab Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodu klientide külastuskeeldu vähemalt kuni 19.11.2021.

Klientidele on võimalik edastada pakke. Pakid tuleb jätta Hooldekodu adinistraatorile, kust need saadetakse kliendile edasi. Palume kliendi nimi märkida pakile korrektselt. 

Samuti on alates 23.10.2021 hooldekodu klientide liikumine väljaspool Hooldekodu territooriumi piiratud. 

Täname mõistva suhtumise eest!

Info külastuste loa kohta avaldatakse täiendavalt.

Koduteenuste kättesaadavuse ka kvaliteedi parendamine

11 jaanuar 09:34

Narva Sotsiaaltöökeskus teavitab oma praeguseid ja tulevasi koduteenuste kliente, et alates 01.10.2021 alustas tööd projekt “Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamine Narva linnas”. Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”. Seda projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja osaliselt linnaeelarvest ning nagu projekti nimigi ütleb, on selle eesmärk parandada Narva linnas osutatava koduteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Varem oleme teatanud, et sotsiaaltöökeskusel on kavas sellesse projekti värvata mitu töötajat, et tagada õhtuti ja nädalavahetustel koduteenuste pakkumine ning juurutada protsessi uudseid töövõtteid.

Loe edasi

Projekti raames viidi läbi konkursid, mille tulemusena võeti tööle alates 1. oktoobrist kuus sotsiaalhooldajat ja üks spetsialist. Uued töötajad läbisid oktoobrikuu jooksul hooldustöötajakoolituse, mis hõlmas ka praktikat töökohal. Seega alustavad tööd hästi koolitatud töötajad, kellel on lisaks teoreetilisele väljaõppele ka praktilised oskused. Koolituse viis läbi koolitusfirma Conseras OÜ. Tänu projekti raames töölevõetud sotsiaalhooldajatele plaanime koduteenused kättesaadavaks teha õhtuti, pühade ajal ja nädalavahetustel. Varem oli see koorem peamiselt kliendi lähedaste õlul, kes olid sunnitud ise organiseerima või osutama abi oma lähedastele ajal, mil koduteenuse kättesaadavus oli piiratud. Nüüd on meie ülesandeks vabastada lähedased neist muredest, lasta neil mitte olla ajaliselt seotud abivajavate lähedastega ning olla tööturul aktiivsemad. Loomulikult osutatakse klientidele õhtuti ja nädalavahetustel eelkõige selliseid teenuseid nagu abi toidu valmistamisel ja söömisel, abi hügieeniprotseduuride läbiviimisel ning abistamine eluruumis liikumisel.

Nagu projektitaotluse esitamisel öeldud, otsustasime teenuste osutamisel kasutada infotehnoloogiat. Oleme juba ostnud kõigile uutele töötajatele tahvelarvutid ja leidnud ettevõtte, kes pakub kasutamiseks spetsiaalset programmi. Tänu sellele võtab pakutavate teenuste aruandlus vähem aega ning teenuste osutamise protsess muutub läbipaistvamaks ja kaitseb meie kliente nende õiguste rikkumise eest. Kliendiga koos olles kannab sotsiaaleestkostja koheselt tahvelarvutisse teenuse osutamise aja, kliendilt toodete ostmiseks saadud raha ja aruande nende kasutamise kohta ning klient annab kohe allkirja. Andmed genereerib vastutav spetsialist, kes suudab vastava kontrolli igal ajal läbi viia.

Samuti täiendatakse projekti raames eluruumide koristamise käigus tehtavate toimingute loetelu. Kui praegu me koristamise ajal aknaid ei pese, kuna see on üsna töö- ja ajamahukas protsess, siis projekti tingimused võimaldasid meil soetada kaks aknapesurobotit ning lähiajal ka sellist teenust pakkuda inimestele, kes on teenusele tulnud alates 1. oktoobrist.

Juhime tähelepanu, et kui teie vajate või teie lähedased vajavad koduteenuseid, võtke ühendust Narva linna Sotsiaalabiameti Tervise- ja sotsiaalosakonna ametnikega aadressil Malmi 5a, Narva või helistage telefonidel 35 69423, 35 69406. Ametnikud kohtuvad abivajajaga, hindavad nende teenusevajadust ning teevad vastava otsuse ning suunavad selle meile abivajajaga kliendilepingu sõlmimiseks. Keskuse spetsialist võtab kliendiga ühendust, sõlmib temaga lepingu ja saadab tema juurde sotsiaalhooldaja teenuste vahetuks osutamiseks. Tuleb märkida, et osakonna ametnikud lähenevad igale kliendile individuaalselt, määrates teenused lähtuvalt kliendi vajadustest ja teenuse maksumuse vastavalt tema võimalustele.

Samuti palume neil klientidel, kes suunati meile koduteenustele enne 1. oktoobrit ja vajavad abi õhtusel ajal ja nädalavahetustel, võtta ühendust ka Narva linna Sotsiaalabiametiga, kes hindab teie vajadused ümber ja muudab osutatavate teenuste loetelu või mahtu.

23.10.2021 hakkab hooldekodus kehtima külastuskeeld

22 oktoober 2021

Seoses COVID-19 haigusesse nakatunute arvu pideva kasvuga Narvas, kehtestab Narva Sotsiaaltöökeskus alates 23.10.2021 kuni 08.11.2021 hooldekodu klientide külastuskeelu.

Klientidele on võimalik edastada pakke. Pakid tuleb jätta Hooldekodu adinistraatorile, kust need saadetakse kliendile edasi. Palume kliendi nimi märkida pakile korrektselt. 

Samuti on alates 23.10.2021 hooldekodu klientide liikumine väljaspool Hooldekodu territooriumi piiratud. 

Täname mõistva suhtumise eest!

Info külastuste loa kohta avaldatakse täiendavalt.

Hooldekodu klientide külastamise reeglid alates 19.10.2021

19 oktoober 2021

Hooldekodu klientide külastamine toimub eelneval registreerimisel telefoni või e-kirja teel. Kontaktisik on hooldekodu sotsiaaltöötaja Jelena Kuzmina tel 3577503,  jelena.kuzmina@narva.ee. Külastusele registreerimine toimub esmaspäevast reedeni 08.00-17.00.

Meie klientide ja teie lähedaste kaitseks COVID-19 eest on külastamise ajal maski kandmine kohustuslik.

Hooldekodu tagab külastajatele käte desinfitseerimise võimaluse ning külastajal kaitsemaski puudumise korral tagab ka kaitsemaski kasutamise võimaluse.

Hooldekodu kliendid ja külastajad on kohustatud järgima katehügieeni reegleid. Käte desinfitseerimisvahend paikneb Hooldekodu valvelaua juures ning ka igas sektoris.

Külalise Hooldekodu osakonda saabumisel mõõdab administraator tema kehatemperatuuri. Hooldekodul on õigus keelata kliendi külastus juhul, kui külastajal ilmnevad haigussümptomid.

Ilusa ilma puhul on külastajal soovitatav suhelda hooldekodu kliendiga õues (sisehoovis).

Narva Sotsiaaltöökeskuse juhatus

Haritud personal on tulemusliku töö võti

21 juuni 2021

Narva Sotsiaaltöökeskus õnnitleb siiralt oma töötajaid hooldustöötaja erialase hariduse saamise puhul. Kõik 20 inimest, kes alustasid õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2019. aasta alguses, tulid oma kaheaastaste õpingutega toime ja sooritasid edukalt kutseeksami. Keskuse töötajate tasemeõppes osalemine sai võimalikuks tänu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Eesti Töötukassa ja Narva Sotsiaaltöökeskuse koostööle.

Asutuse töö tulemuslikkuse ja teenuste kvaliteetse osutamise aluseks on kvalifitseeritud personal, kellel on lisaks rikkalikule praktilisele kogemusele ka tõsiseltvõetavad teoreetilised teadmised. Meie töötajad läbisid hooldustöötaja kutseõppe tasemeõppe õppekava, mis on eelmise aasta jaanuarist üks hooldustöötajatele kohalduvatest ettevalmistusnõuetest. Tänu keskuse töötajate püüdlikkusele, hoolsale õppimisele ja visadusele läbisid kõik õppijad hooldekodu tegevusloa taotlemiseks vajaliku koguse ainepunkte ning Narva Sotsiaaltöökeskus hooldekodu tegevusluba kehtib alates 01.01.2020.

Loe edasi

Meie töötajad väärivad erilist tunnustust, kuna suutsid toime tulla kõikide raskustega ja ei löönud käega erakordsel ajal. Viimane õppeaasta oli eriti keeruline. Lisaks õppimisele pere ja eraelu kõrvalt, pidid meie töötajad silmitsi seisma koroonaviirusega ja töötama erilistes tingimustes ja tagama meie klientide tervise kaitse ja heaolu. Kaks aastat tundusid alguses väga pika ajana, kuid tegelikkuses möödusid need kui linnulennul. Meie töötajad tõestasid järjekordselt, et nad on meeskond toetades ja aidates üksteist – aitasid teha koduseid ülesandeid, asendasid üksteist tööl. Toeks ja abiks olid õppijatele ka keskuse spetsialistide hulgast määratud juhendajad, kes muutsid õppetöö natuke kergemaks.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu lükkus pidulik lõpuaktus meie töötajate jaoks edasi kolme kuu võrra. Kuid lõpuks pidu ikkagi toimus. Lõpetajad said kätte oma lõputunnistused 16.06.2021 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses. Väga südamlikult õnnitles kõiki lõpetajaid kõrgkooli rektor Ülle Ernits, videoõnnitlused edastasid ka Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Südantsoojendava kõnega esinesid ka Kohtla-Järve Linna juhid ning oma töötajaid õnnitles loomulikult ka Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat.

Narva Sotsiaaltöökeskus on uhke oma töötajate üle ning soovib kõigile tugevat tervist, jõudu ja kannatust nende raskes töös ning loodab, et omandatud teadmised ja oskused võimaldavad töötajatel tunda ennast kindlamini oma elukutses ning tõsta osutatava teenuse kvaliteeti.

Tatjana Stolfati sõnul oli see esimene suur samm Narva Sotsiaaltöökeskuse töötaja arendamisel ja koolitamisel. Keskus jätkab ka tulevikus töötajate arendamist ja kvalifikatsiooni tõstmist. Käesoleval ajal toimuvad läbirääkimised tervishoiu kõrgkoolidega järgmise grupi jaoks töökohapõhiseõppe korraldamise kohta.

Hooldekodu klientide külastamise reeglid alates 04.06.2021

3 juuni 2021

Hooldekodu klientide külastamine toimub eelneval registreerimisel telefoni või e-kirja teel. Kontaktisik on hooldekodu sotsiaaltöötaja Jelena Kuzmina tel 3577503,  jelena.kuzmina@narva.ee. Külastusele registreerimine toimub esmaspäevast reedeni 08.00-17.00.

Meie klientide ja teie lähedaste kaitseks COVID-19 eest palume teil külastamise ajal kanda maski.

Hooldekodu tagab külastajatele käte desinfitseerimise võimaluse ning külastajal kaitsemaski puudumise korral tagab ka kaitsemaski kasutamise võimaluse.

Hooldekodu kliendid ja külastajad on kohustatud järgima katehügieeni reegleid. Käte desinfitseerimisvahend paikneb Hooldekodu valvelaua juures ning ka igas sektoris.

Külalise Hooldekodu osakonda saabumisel mõõdab administraator tema kehatemperatuuri. Hooldekodul on õigus keelata kliendi külastus juhul, kui külastajal ilmnevad haigussümptomid.

Ilusa ilma puhul on külastajal soovitatav suhelda hooldekodu kliendiga õues (sisehoovis).

Narva Sotsiaaltöökeskuse juhatus

Meid ümbritsevad lilled

14 mai 2021

Emadepäeva ja Euroopa päeva tähistamiseks kinkis Euroopa Komisjoni Eesti esindus Narva linnale suure lille! Maali Roomet-Allese kujundatud ELi ja Eesti lipu värvides lillevaibad kaunistasid nädalavahetusel meie raekojaplatsi. Lillevaiba moodustanud potililled olid kingituseks naistele, kes olid sel aastal emadepäeval tööl, eeskätt kriisi ajal suure koormusega töötajatele nagu meditsiinitöötajad ja eesliinitöötajad. Nüüd kaunistavad need lilled Narva Sotsiaaltöökeskuse osakondade õuealasid ning pakuvad rõõmu meie klientidele. 

Koduteenused peavad vastama klientide vajadustele

7 april 2021

Narva linna elanikkonna vananemine on suureks väljakutseks Narva linna sotsiaalhoolekande süsteemile.

Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat´i sõnul elas aasta alguse seisuga Narva linnas 13 843 inimest vanuses 65+, mis moodustab kogu elanike arvust 25%. Vaadates statistilisi näitajaid on arusaadav, et on kasvamas inimeste arv, kes ilma kõrvalabita kodus enam hakkama ei saa. Siinkohal on heaks lahendus koduteenused. Koduteenuste osutamisega on võimalik tagada inimese iseseisvat ja turvalist toimetulekut kodustes tingimustes.

Sotsiaalteenuse taotluseid laekub Narva linna Sotsiaalabiametisse igapäevaselt. Taotlejate seas on ka üksikuid inimesi, kellele on seni abi osutanud heasüdamlikud naabrid või lahked tuttavad. Kuna eaka abivajadus ei muutu ajas väiksemaks vaid hoopis kasvab, siis tuleb kätte aeg, kus ei lähedased ega ka lahked tuttavad enam ei suuda katta kõiki eaka vajadusi. Sellest hetkest, kus abivajadus hakkab elukvaliteeti negatiivselt mõjutama, on õige aeg pöörduda abi järele. Abi järele pöördumine ei ole häbiasi ja abi küsimine on täiesti normaalne! Kohustused, mille on endale võtnud lähedased eaka abistamiseks, võivad ajaga muutuda koormaks, mis hakkab käima üle jõu ning hakkab mõjutama ka nende elukvaliteeti. Selleks, et abistajatest ei saaks abivajajad ongi õige pöörduda professionaalse abi järele. Koduteenuste osutamisega on võimalik vähendada omastehooldajate hoolduskoormust. Hoolduskoormuse vähendamine on väga tähtis, kuna see mõjutab omastehooldajate tööturul osalemist ja ka nende endi elukvaliteeti.

 Loe edasi siit.

Koduteenuste osutamine Narva linnas

31 märts 2021

24.03.2021 kõlas Raadio 4 eetris saade "Подробности из Нарвы", kus räägiti koduteenudtse osutamisest Narva linnas. Saatejuhi Galina Shustrova küsimustele vastasid Narva Linnavolikogu esimees ja Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat, Narva linna Sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva, Narva Sotsiaaltöökeskuse koduhoolde spetsialist Zinaida Kulp ja sotsiaalhooldaja Lia Puusta.

Raadiosaadet saab järgi kuulata siit

Vaimse Tervise nõustamise projekt jätkub

19 jaanuar 2021

Peaasi.ee pakub tuge igapäevaeluliste muredega toimetulekul. Registreeruda nõustamisele võivad kõik soovijad, kes on 27-aastane või vanem ning soovivad oma muresid jagada ja nõu pidada! 26-aastastel ja noorematel on võimalus valida Peaasi.ee noortekeskuse teenuse.
Nõustamine on tasuta. Abi võivad küsida kõik, kellel on elus tekkinud pingeid ja raskuseid ning tunnevad vajadust sellest kellegagi rääkida. Nõustajad kuulavad ning vajadusel annavad nõu.

Teiega vestlevad vabatahtlikud nõustajad videosilla vahendusel. Üks nõustamine kestab kuni 60 minutit ning nõustajaga saab rääkida kuni 5 korda. Teid juhendatakse tehnilistes üksikasjades, et interneti kaudu kohtumine ladusalt õnnestuks.

Tuleb arvestada, et tegu ei ole psühhoteraapia ega psühhiaatrilise abiga ning teenus ei asenda arstiabi. Küll aga saab vabatahtliku nõustajaga arutada, kuidas end paremini aidata ning kuhu professionaalse abi saamiseks pöörduda. Vabatahtlikuteks nõustajateks on erinevate abistavate elukutsete esindajad, kellel on varasem kogemus inimeste nõustamisega ning kes on läbinud vaimse tervise esmaabi ja kriisiabi lühikoolitused.

Nõustamisele saate registreeruda broneerimissüsteemi lingi kauduhttps://registratuur.peaasi.ee/kriisi

Lisaks leiate infot ka Facebooki leheküljel: https://www.facebook.com/VaimseTerviseNoustamine

Abitaja teenus

12 jaanuar 2021

Abitaja on 1. juulist käivitunud telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele. Abitaja viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini kaasatud ühiskonda. Abitaja kutsub teenusega liituma ennast üksikuna tundvaid, ära kuulamist või nõu vajavaid või telefonisõpra soovivaid inimesi. 

Abitaja pakub läbi telefonisuhtluse ning regulaarsete sõbrakõnede:

Loe edasi
  • telefonipõhist nõustamis- ja suhtlemisteenust;
  • uusi ja usaldusväärseid sõprussuhteid;
  • leevendust üksildusele.

Abitaja lubab:

  • vestluspartner on hoolikalt valitud, usaldusväärne ja hea suhtlusoskusega.
  • teie vestlused on konfidentsiaalsed.
  • kõned on tasuta.

Huvi korral on vaja täita registreerimisankeet ning Abitaja võtab Teiega peagi ühendust: https://www.abitaja.ee/abivajaja

Lisaküsimuste korral kirjutaga info@abitaja.ee või helistage telefonil 6500 650.

Projekti taustast:

Abitaja teenus käivitub Euroopa Liidu Sotsiaalfondi (ESF) projekti "Erivajadustega inimestele telefonipõhise nõustamis- ja suhtlemisteenuse väljaarendamine”, projekti number 2014-2020.2.02.19-0274 raames. Projektiga käivitatakse hooldatavatele nende üksilduse ja sotsiaalse eraldatuse leevendamiseks telefonipõhine info-, nõustamis- ja suhtluskanal, mis vähendab hooldajate hoolduskoormus ja suurendab nende tööturul osalemise võimalusi. Projekti viivad ellu Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Hiiumaa vald ja Surts Koolitus OÜ

03.12.2020 hakkab kehtima külastuskeeld

3 detsember 2020

Seoses COVID-nakkusfooni pideva tõusuga Narvas ja Ida-Virumaal, kehtestab Narva Sotsiaaltöökeskus alates 03.12.2020 keskuse klientide külastuskeelu. Klientidele mõeldud pakid tuleb jätta Hooldekodu adinistraatorile, kust need saadetakse kliendile edasi, palume pakile korrektselt märkida kliendi nimi. 

Palume alates 03.12.2020 vältida klientide külastamist järgmistel teenustel:

  • ööpäevaringse ja intervallhooldus teenuste kliente Hooldekodus aadressil Rahu põik 10, Narva;
  • turvakoduteenuse täisealistele isikutele ja kogukonnas elamise teenuse kliente Sotsiaalmajas aadressil M. Maslovi 3, Narva;
  • turvakoduteenuse lastele kliente Turvakodus aadressil M. Maslovi 3a, Narva;
  • asendushooldusteenuse kliente peremajades aadressil Juhhanovi 7, 9, 11, Narva.

Alates 03.12.2020 on Hooldekodu klientide liikumine väljaspool Hooldekodu territooriumi piiratud. 

Täname mõistva suhtumise eest!

 Info külastuste loa kohta avaldatakse täiendavalt.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
Kristi Mürk
Arendusjuht
E-R: 8:00 - 17:00
Jevgenia Aleksejeva
Personalispetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Referent
E-R: 8:00 - 17:00