Hooldekodu õe tunnustamine

26 april 11:43
Hooldekodu õe tunnustamine

19.märtsil toimus Pärnu Kontserdimajas sotsiaalvaldkonna aasta oodatuim sündmus – sotsiaalala töötajate tunnustusüritus. Lisaks tunnustamise tähistati üheskoos ka rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva. Tunnustamist viis läbi Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Sai tunnustuse ka Narva Sotsiaaltöökeskuse panus sotsiaaltöösse: 2023. aasta laureaadiks sai hooldekodu õde Olga Lavruhhina kategoorias Aasta sotsiaalvaldkonna uustulija.

Loe edasi

2018. aastal lõpetas Olga Tallinna Tervishoiu kõrgkooli õe erialal, töötas mõnda aega haiglas ning lõpuks asus tööle Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodu õena COVID-19 pandeemia ajal, s.o 3 aastat tagasi ning kohe hakkas palju tähelepanu pöörama infektsioonikontrolli nõuete täitmisele ja nakkusriskide maandamisele. Tol ajal  töötas Olga koos kolleegidega välja Juhise uueks koroonaviiruse puhanguks ning kiire tegutsemise tagamiseks haigestunu korral hooldekodu osakonnas, mida kasutatakse siiani ka kogu asutuses muude nakkushaiguste puhul. Kolm aastat tagasi on Olga määratud hooldekodu infektsiooninõuete jälgimise eest vastutavaks isikuks.

Hooldekodus korraldab Olga ja juhib hooldajate ja abihooldajate tööd, kokku on tema alluvuses 41 töötajat. Olga on toeks mitte ainult oma alluvatele hooldustöötajatele, vaid ka kogu Hooldekodu personalile ja nõustab ka kõikide muude Narva Sotsiaaltöökeskuse osakondade (sotsiaalmaja ja turvakodu) töötajaid (kokku 167 inimest).

Koos oma kolleegiga korraldab Olga meditsiiniabi ja hoolduse 132 hooldekodu kliendile. Alates 2022. aasta novembrist osutab Olga hooldekodu klientidele ka õendusabiteenust. Tänu tema jõupingutustele sai 2022. aastal õendusabiteenust 23 inimest ja 2023. aastal 34 inimest, kellele olid pakutud immuniseerimine gripi vastu, haavahooldus koos sidumisega, stoomide hooldus, ravimite manustamine, uuringumaterjalide võtmine, püsikateetri ja nasogastraalsondi paigaldus ning hooldus jne.

Oma töös järgib Olga Õdede eetikakoodeksit ning juhindub sotsiaaltöö missioonist ja põhimõtetest. Ta lähtub oma töös eelkõige klientide heaolust. Olga läheneb igale kliendile individuaalselt ning peale meditsiinilise abi andmist leiab igale kliendile head sõnad ja pisut aega suhtlemiseks ja toetamiseks.

Olgal leidub palju ettepanekuid Narva Sotsiaaltöökeskuse töö paremaks korraldamiseks, ta ise korraldab sujuvat koostööd Narva ja Narva-Jõesuu perearstidega (kokku 36 perearstikeskust).

2023. aastal osales Olga Narva Sotsiaaltöökeskuse poolt projekti „Euroopa Sotsiaalfondi vahendid REACT-EU COVID-19 mõjude leevendamiseks“ raames hoolekandeasutuste infektsioonikontrollialase toimepidevuse ja riskijuhtimise metoodika väljatöötamises.

 

Oleme väga uhked, et ka meie kandidaat oli tunnustatud, täname Olgat ning soovime head tervist, jõudu ja vastupidavust raskes, kuid tänuväärses töös!

29.11.2023 dementsuse sündroomiga inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine

15 november 2023
29.11.2023 dementsuse sündroomiga inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine

Uus teenus lastele

4 september 2023
Loe edasi

COVID-19 vaktsineerimissoovitused alates 13.03.2023

21 märts 2023

Sotsiaalministeeriumis kogunev immunoprofülaktika ekspertkomisjon uuendas COVID-19 vastu vaktsineerimise soovitusi. Lastele ja noortele soovitatakse COVID-19 vastu vaktsineerimist vaid riskirühma kuulumisel ja tõhustusdooside vaheline intervall ühtlustati kõigi sihtrühmade jaoks kuuele kuule. Kolmas tõhustusdoos on soovituslik kõigile 80+ vanustele, samuti kõikidele 18-79 aastastele riskirühma kuuluvatele inimestele. 

Loe edasi

Kuidas kaitsta hoolekandeasutuses viibivat lähedast nakkushaiguste eest

16 märts 2023

Äsja on valminud Terviseameti õppifilm "Kuidas kaitsta hoolekandeasutuses viibivat lähedast nakkushaiguste eest“. Video on kättesaadav aadressil https://www.youtube.com/watch?v=wORYXGQyDJU.

 

SPIN programm

13 veebruar 2023
Loe edasi

Narva Hooldekodu teostatavus- ja tasuvusanalüüs

9 veebruar 2023

2022. aastal tellis Narva Sotsiaaltöökeskus  Hooldekodu hoonete ehitamise teostatavus-tasuvusanalüüsi, mis oli viidud läbi OÜ KT Europroject Management poolt selgitamaks välja Narvas uue hooldekodu ehitamise otstarbekust. Omavalitsuse eesmärgiks oli ööpäevaringset hoolekannet vajavate linnaelanikele teenuste osutamise lisavõimaluste leidmine.

Hooldekodu elanike külastuspiirangud alates 01.02.2023

31 jaanuar 2023

Alates 01.02.2023 hooldekodu klientide külastamine toimub tavalises korras iga päev ajavahemikel 11.00 kuni 12.00 ja 16.00 kuni 19.00. Külalistel palume kliendiga kohtuda võimalusel üks-kaks korda nädalas. Külastama ootame üks lähedane korraga. Teie lähedaste tervise kaitseks palume külastuse ajal kanda maski ning külmetushaiguse sümptomite ilmnemisel hoiduda külastusest.

11.01.2023 - 31.01.2023 kehtib Hooldekodus klientide külastuskeeld

11 jaanuar 2023

Alates 11.01.2023 kuni 31.01.2023 on gripi ja teiste ägedate viirushaiguste leviku sagenemise tõttu külastajatele SULETUD Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu. Klientidele on lubatud edastada ravimeid ja pakke. Pakke võtab Hooldekodu infolauas vastu administraator E-P kell 08:00-19:00.

Hooldekodu 10. juubel

16 november 2022
Hooldekodu 10. juubel

30.11.2022 dementsuse sündroomiga inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine

14 november 2022
Loe edasi

Tartu Tervishoiu Kõrgkool asub sellest sügisest koolitama Narvas hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid

1 juuni 2022

TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL AVAB KOOSTÖÖS SA NARVA HAIGLAGA SEPTEMBRIS 2022 HOOLDUSTÖÖTAJA 4. TASEME KUTSEÕPPE JA  TEGEVUSJUHENDAJA 4. TASEME KUTSEÕPPE.

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT 13.-29. JUUNI
VASTUVÕTUVESTLUSED 1.-7. JUULI

Hooldustöötaja kutseõppe kohta täpsema info saamiseks vajuta siia

Tegevusjuhendaja kutseõppe kohta täpsema info saamiseks vajuta siia

Loe edasi

Hooldekodu elanike külastamine alates 18.05.2022

18 mai 2022

Lugupeetud hooldekodu külastajad!

Alates 18.05.2022 ei ole vaja enam külastusi eelnevalt registreerida. Külastamine toimub tavalises korras iga päev ajavahemikel 11.00 kuni 12.00 ja 16.00 kuni 19.00.
Teie lähedaste tervise kaitseks palume külastuse ajal kanda maski ning külmetushaiguse sümptomite ilmnemisel hoiduda külastusest.

25.05.2022 dementsuse sündroomiga inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine

16 mai 2022
25.05.2022 dementsuse sündroomiga inimeste lähedaste tugigrupi kohtumine

Tasuta õigusabi puudega inimestele

14 april 2022

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo pakuvad puuetega inimestele tasuta õigusabi. Toetab seda tegevust Justiitsministeerium.

Vastuvõtule saab registreeruda telefonil 5385 0005. Rohkem infot otb@otb.eewww.otb.ee.

Hooldekodu

No photo
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Olga Škalikova
Referent
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatjana Fomitšjova
Personalispetsialist
E-R: 8:00 -17:00