Kutse üritusele

14 september 11:22

Edukas koostöö

13 detsember 2017

Narva Linnavalitsuse ja Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalhoolekande alase koostöö raames külastas 06.12.2017 ja 07.12.2017 Narva Sotsiaaltöökeskuse delegatsioon Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskust. Kogemuste ja teadmiste vahetus jätkus erinevatel teemadel. Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat viis Peterburi kolleegidele läbi seminari teemal „Narva Sotsiaaltöökeskuse teenused läbi Eesti Vabariigi seadusandluse prisma“. Spetsialistid tutvusid Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskuse tegevusega ning osalesid programmide „Vabatahtlike liikumine“ ja „Sotsiaalne turism“ raames koolitustel. Koolituste käigus tutvusid meie spetsialistid erinevate vabatahtlike liikumiste tegevussuundade ja vanematele inimestele mõeldud sotsiaalse turismi programmiga. Järgmise kohtumiseni sõbrad!  

Koostöö jätkub

11 detsember 2017

Ajavahemikul 20.11.2017-30.11.2017 läbisid praktika Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodus Norra Kristliku kõrgkooli KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TRØNDELAG tudengid. Vaatamata sellele, et praktikandid kõnelesid norra keeles, suutsid nad Hooldekodu elanikele kinkida kogu oma hingesoojuse ja hoolitsuse. 

Esimene juubel

1 detsember 2017

19.11.2017 tähistas Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu on esimest juubelit – möödus viis aastat sellest hetkest, kui Hooldekodu avas oma uksed oma esimestele klientidele. Juubeli puhul esines Hooldekodu klientide ees Narva Koorikooli akordionistide ansambel. Klientidele esitasid laule  kitarri saatel ka Keskuse töötajad. Peoõhtu lõpus ootas kliente maitsev üllatus – suur tort.

Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat õnnitles ka töötajaid juubeli puhul, kus avaldas erilist tänu neile töötajatele, kes on Hooldekodus töötanud alates selle asutamisest.

Palju õnne kõigile!

Uued sõbrad – uued kogemused

5 oktoober 2017

Narva Linnavalitsuse ja Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalhoolekande alase koostöö raames külastasid 28.09.2017 ja 29.09.2017 Narva Sotsiaaltöökeskust külalised Peterburist.

Peterburi Kirovi rajooni sotsiaalala kompleksteenuste osutamise keskus jagas oma kogemust töös eakate klientidega. Eakate päevakeskuse „Sõnakunsti“ ringi osalejad esitlesid Hooldekodu osakonna klientidele Leningradi blokaadi teemalise monoetenduse ja etüüde vene luulest. Sotsiaalalatöötajatega viidi läbi kõnetehnika meistriklass, kus jagati oma kogemust erinevate kõnetehnikate kasutamisest klientidega ning õpetati neid ka kasutama.

Suur tänu, kallid sõbrad, uue kogemuse ja positiivsete elamust eest!

Jõulukontsert Sotsiaalmaja klientidele

20 jaanuar 2017

17.01.2017 viisid Narva Õigeusu humanitaarkooli õpilased õpetaja Nadezhda Bogdanova juhendamisel ja Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse toetusel läbi Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmajas aadressil M. Maslovi 3, Narva  jõuludele pühendatud kontserdi Sotsiaalmaja klientide jaoks. Täname ürituse korraldajaid ja osalisi suurepärase elamuse eest.

Jõuluime

20 detsember 2016

Käes on imedeaeg, kus täituvad soovid. Ka Narva Sotsiaaltöökeskuse asenduskoduteenuse peremajade kasvandike jaoks on saabunud aeg ehtida kuusk ja maja. On täitumas ka jõulusoovid.

Imed said alguse 17.detsembri varahommikul, kui peremajade ustele koputasid nii näärivana kui ka jõuluvana. Kõik kasvandikud jooksid rõõmuga vastu taatidele, kui kuulsid tuttavat hüüet „Ho-ho-hoo!“.

Kohtumine jõulutaatidega möödus lõbusalt ja särtsakalt. Lapsed jutustasid taatidele oma saavutustest ja soovidest, selle aasta muljetest ning oma tulevikuplaanidest. Kõikidel lastel oli jõulutaatidele ettevalmistatud luuletus või laul, mõni aga jutustas huvitava loo. Kõik lapsed said kingitused.

Jõuluime sai võimalikuks tänu Narva linnapea Tarmo Tammiste pealehakkamisele, kes koos Fama Invest OÜ turundusjuhi Julia Viirsalu ja Narva saabunud jõulutaatidega  alustasid sotsiaalsfääri klientide õnnitlustega Narva Sotsiaaltöökeskuse asenduskoduteenuse peremajade kasvandikest. 

Liiklusohutus koolitus

1 detsember 2016

02.11.2016 ja 23.11.2016 viis Politsei ja Piirivalveamet läbi koolituse teemal „Ohutu liiklemine pimedal ajal“. Koolitusel osalesid Narva Sotsiaaltöökeskuse erihoolekandeteenuste kliendid ja päevakeskuse teenust kasutavad eakad inimesed.

02.11.2016 viidi läbi koolituse teoreetiline osa, mille käigus tutvustati osalejatele ohutu liiklemise põhimõtteid ja võimalusi. Kõik osalejad said helkurid ja ohutu liiklemise meelespead.

23.11.2016 viidi läbi koolituse praktiline osa pimedal teelõigul, kus osalejatele demonstreeriti, kuidas näeb autojuht helkuriga liiklejat ja ilma. Samuti näidati kuidas on õige liigelda ja kasutada helkurit, et liikleja oleks autojuhile nähtav.

Kogemused on selleks, et neid jagada

1 detsember 2016

Ajavahemikul 2.11.-4.11.2016 külastasid Narva Sotsiaaltöökeskust Leedus sotsiaalteenuste osutamisega tegeleva asutuse Linkuvos socialinės globos namai esindajad. Leedukate külaskäigu eesmärk oli tutvuda Equass Assurance kvaliteedisüsteemi põhimõtete rakendamise korraldusega Narva Sotsiaaltöökeskuses, kuna soovivad ka endal rakendada kvaliteedisüsteemi põhimõtteid.

Praktikandid Norrast

17 november 2016

Narva Sotsiaaltöökeskuse ja Norra kõrgkooli KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TRØNDELAG koostöö raames läbisid Norra üliõpilased Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakonnas ajavahemikul 24.10.-28.10.2016 hooldaja praktika. Koostöö eesmärgiks on üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine.

Liikluskoolitus eakatele

17 november 2016

25.10.2016 viis Maanteeamet läbi Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakonnas tasuta liikluskoolituse eakatele. Koolitusel räägiti kuidas muuta oma liikumine ohutuks, tutvustati tähtsamaid liiklusseaduse muudatusi sebra, jalakäija ja jalgratturi ohutuse seisukohalt. Tutvustati helkuri tööpõhimõtet ja anti ülevaade erinevatest helkuritest, millal ja kuidas helkurit kanda. Kõik osalejad said endale Maanteeameti poolt tasuta helkuri ja luubi.

Tervisepäevad erihoolekandeteenuste klientidele

17 november 2016

2016. aasta septembris osalesid Narva Sotsiaaltöökeskuse erihoolekande teenuste kliendid  terviseedenduslikus projektis, mille eesmärgiks oli edendada ja arendada psüühikahäiretega inimeste tervislikku eluviisi, tutvustada aktiivse eluviisi veetmise võimalusi, kujundada tervislikud harjumused, parandada üldise terviseseisundit ning laiendada huviringi. Kliendid külastasid Narva-Jõesuu Noorus SPA Hotel veekeskust, kus tegelesid vesiaeroobika ning veemängudega.

Tervisepäevad eakatele

17 november 2016

Narva Sotsiaaltöökeskus osales Ida-Viru Maavalitsuse ja Narva Linnavalitsuse koostöölepingu raames terviseedenduslike väikeprojektide konkursil, mille tulemusel korraldati 2016. aasta septembris Hooldekodu osakonna klientidele väljasõidud Narva Jõepromenaadile ja Narva-Jõesuu mere äärde. Väljasõitude eesmärgiks oli võimaldada klientidel jalutada kenades kohtades ning läbi selle tõsta nende liikumisaktiivsust.

Koristustalgud linnaterritoriumil

5 mai 2016

5 mail 2016.a viisid Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja osakonna kliendid ja töötajad läbi koristustalgud linnaterritoriumil aadressil Joala 22. Narva Sotsiaaltöökeskus tänab kõiki osalejaid linnaterritooriumi korrashoiu eest. 

Hooldekodu osakonna teenused

9 mai 2016

2016.a märtsis olid Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakonna teenused - ööpäevaringne hooldus, intervallhooldus, invatranspordi teenus, sauna kasutamise teenus ja vanni kasutamine koos abistajaga  - hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele, mida kinnitab ka EQUASS Assurance sertifikaat.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
Kristi Mürk
Arendusjuht
E-R: 8:00 - 17:00
Jevgenia Aleksejeva
Referent
E-R: 8:00 - 17:00