Turvakoduteenus lastele

Teenuse osutamise eesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ja nende õiguste ja huvide kaitse.

Teenuse käigus lapsele tagatakse ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi, mis taastab lapse psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus.

Lapse toimetamine teenusele

Lapsi võivad teenuse osutamiseks kohale toimetada lapse ohtu sattumisest teada saanud isikud, sealhulgas ametiisikud.

Lapse teenusele tooja on kohustatud andma oma andmed (nimi, kontaktandmed, vajadusel töökoht ja amet) ning andma selgitusi asjaolude kohta, mis tingisid lapse teenusele toomise. Teenuse osutajal on õigus küsida lapse teenusele tooja isikut tõendavat dokumenti isikuandmete kontrollimiseks.

Laps võib teenuse osutamise kohta tulla omal algatusel, kui ta on lahkunud kodust oluliste probleemide tõttu. Sellisel juhul selgitatakse viivitamatult välja kõik lapse teenusele saabumist tinginud asjaolud ja lapse andmed.

Teenus sisaldab järgmiseid tegevusi:

  • ööbimisvõimaluse ja toitlustamise tagamine;
  • vajadusel puhta pesu ja riiete võimaldamine;
  • esmane sotsiaalnõustamine ja psühholoogiline abi;
  • meditsiinilise abi osutamise korraldamine;
  • pesemisvõimaluste tagamine;
  • abistamine kooliülesannete lahendamisel;
  • kooli külastamise tagamine.

Turvakodus võib korraga viibida 20 last, kellele osutavad päeval teenust kasvataja ja abikasvataja, öösel – abikasvataja. Teenuse ööpäevaringsust tagatakse 2 kasvataja ja 4 abikasvataja abiga. 1 lastetöö spetsialist tegeleb sotsiaalalaste probleemide lahendamisega, 1 psühholoog osutab psühholoogist tuge, 1 spetsialist, kes samas töötab hooldekodus, vastutab lastele esmatasandi arstiabi korraldamise eest  

Teenust korraldab ja rahastab Narva linn.

Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu osakond osutab teenust ka lastele teistest omavalitsustest.  Sel juhul teenuse osutajal on õigus nõuda tasu osutatud teenuse eest lapse elukohajärgselt kohalikult omavalitsuseselt alates neljandast päevast suuruses 30,00 eurot/ööpäev. Hind sisaldab toitlustamist.

Teenust osutatakse Turvakodu osakonnas, mis asub aadressil Maslovi 3a, Narva.

Lisainfo telefonidel 356 9512, 551 7932.

Turvakodu

Ööpäevaringselt
24/7
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11
No photo
Yulia Shupilova
Lastetöö spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Valvelaud Maslovi 3a
Kasvataja
E-P: ööpäevaringselt
No photo
Natalia Anokhina
Psühholoog
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatiana Potseyko
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tamara Belozjorova
Hooldamise spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11