Psühholoogiline nõustamine

Teenuse eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, aidata lahendada kriise ja probleeme, samuti edendada inimese iseseisvust probleemide lahendamisel; toetada inimeste toimetulekut saavutamaks paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest.

Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus nõustaja aitab kliendil lahti mõtestada probleemsed olukorrad. Koos arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi selles olukorras.

Esmalt tutvub psühholoog kliendi olukorraga, analüüsib seda koos kliendiga ning aitab tuvastada sisemised ja välised ressursid muudatuste esilekutsumiseks kliendi tunnetes, mõtetes ja käitumises ning teda ümbritsevas suhetekeskkonnas. Psühholoog abistab ja toetab klienti selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel.

Psühholoogilise nõustamise üks alustalasid on usalduslik koostöösuhe psühholoogi ja kliendi vahel. Kõik nõustamisseanssidel räägitu on konfidentsiaalne.

Teenust osutab 1 psühholoog, kes osutab psühholoogilist tuge ka teistele asutuse klientidele. Teenust saab kasutada nii individuaalse kui ka perenõustamisena aadressil Maslovi 3a, Narva.

Teenuse saamine

Teenust korraldab Narva linna Sotsiaalabiamet. Teenuse saamiseks pöördub isik sõltuvalt konkreetsest juhtumist Narva linna Sotsiaalabiameti Lastekaitse osakonna, Tervise-ja sotsiaaltööosakonna poole. Kui teenust osutatakse Narva linna Sotsiaalabiameti suunamisel, siis on kliendile teenus tasuta.

Turvakodu

Ööpäevaringselt
24/7
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11
No photo
Yulia Shupilova
Lastetöö spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Valvelaud Maslovi 3a
Kasvataja
E-P: ööpäevaringselt
No photo
Natalia Anokhina
Psühholoog
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatiana Potseyko
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tamara Belozjorova
Hooldamise spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, M. Maslovi 3a, Väike-Rakvere 7, 9, 11