Varjupaigateenus täiskasvanutele

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Teenuse osutamisel isikule tagatakse ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ja sotsiaalnõustamine.

Varjupaigateenust on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn ja kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset. Teenust korraldatakse iga päev, seda osutatakse isikule senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta on võimeline iseseisvalt hakkama saada.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalmaja osakonda aadressil Karja 6a, Narva. Teenust osutatakse kella 18.00-st  kella 09.00-ni

Teenust rahastatakse linnaeelarvest.

Teenust osutatakse isikutele tasuta.

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Zinaida Kulp
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Marina Gromova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anna Lavrinovitš
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Karja 6a