Varjupaigateenus täiskasvanutele

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Teenuse osutamisel isikule tagatakse ööbimiseks voodikoht, pesemisvõimalus ja sotsiaalnõustamine.

Varjupaigateenust on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn ja kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset. Teenust korraldatakse iga päev, seda osutatakse isikule senikaua, kui tema olukorda arvestades on talle võimalik osutada teisi sotsiaalteenuseid või maksta sotsiaaltoetusi või kui ta on võimeline iseseisvalt hakkama saada.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda Sotsiaalmaja osakonda aadressil Karja 6a, Narva. 

Seoses koroonaviiruse leviku ohuga ning Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorraga osutatakse teenust ööpäevaringselt.

В связи с угрозой распространения коронавируса и введением в стране чрезвычайного положения услуга ночлега оказывается круглосуточно.

Teenust rahastatakse linnaeelarvest.

Teenust osutatakse isikutele tasuta.

Personal

Teenust osutavad 9 sotsiaalhooldajat, kes töötavad vahetustega. Igapäevaselt osutavad teenuseid 2 sotsiaalhooldajat kevad-sügis perioodil keskmiselt 30 kliendile, külmal hooajal kuni 45 kliendile, klientide sotsiaalalaste küsimuste lahendamisega tegeleb 1 sotsiaaltöötaja. Samad töötajad osutavad ka vältimatu sotsiaalabi teenust ja turvakoduteenust täisealistele isikutele

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Zinaida Kulp
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Marina Gromova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anna Lavrinovitš
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Karja 6a