Turvakoduteenus täisealistele isikutele

Teenuse eesmärk on tagada täisealistele isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi, parandada isikute elukvaliteeti ja toimetulekuvõimet ning avardada isikute võimalusi ühiskonnas toimetulekuks läbi juurdepääsu võimaldamise üldistele avalikele teenustele.

Teenuse osutamisel isikutele tagatakse ööpäevaringseks ajutiseks elamiseks vähemalt voodikoht, pesemisvõimalus, toidu valmistamise võimalus, abi asjaajamisel ning sotsiaalnõustamine.

Teenust on õigus saada isikutel, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Narva linn ja kelle elatusvahendid ei võimalda kasutada või omada teist eluaset ja kellel puudub võimalus üürida munitsipaaleluruumi.

Õigus esitada avaldus teenuse saamiseks on isikul, kes viibib varjupaigateenusel, omab sissetulekut ja esitas arstitõendi nakkushaiguste puudumise kohta. Teenuse osutamiseks teenuse osutaja ja isiku vahel sõlmitakse tähtajaline leping, mille kehtivuse maksimaalne aeg on üks aasta.

Teenust osutavad 9 sotsiaalhooldajat, kes töötavad vahetustega. Igapäevaselt 1 sotsiaalhooldaja osutab teenust 12 kliendile ja 1 sotsiaaltöötaja tegeleb klientide sotsiaalalaste küsimuste lahendamisega. Samad töötajad osutavad ka vältimatu sotsiaalabi teenust ja varjupaigateenust.

Teenust rahastatakse osaliselt linnaeelarvest.

Teenuse maksumus kliendi jaoks 40,00 eurot/kuu (alates 01.07.2022 on hind 45,00 eurot/kuu).

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Lia Puusta
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Galia Tikhomirova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anastassia Grigorieva
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a