Päevakeskuse teenus eakatele inimestele

Teenuse eesmärk on tagada eakatele inimestele võimalus omavaheliseks suhtlemiseks, loominguliseks ja vaimseks tegevuseks. Päevakeskuse tegevuses arvestatakse eakate vanust, pakkudes eakohaseid meelelahutuse võimalusi. Võimalust osaleda nii tegijana kui publikuna.

Päevakeskuse külastajatel on võimalus vaba aega veeta, omavahel suhelda, ajalehti lugeda, videot vaadata, karaoket laulda ning tegeleda käsitööga. Samuti on võimalus saada koha peal lõunasööki Narva Sotsiaaltöökeskuse köögist hinnaga 2,00 eurot.

Päevakeskust saab külastada 2 korda nädalas (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) kella 11.00-st kuni 13.00-ni. 

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda huvitegevuse spetsialisti poole telefonil 5300 2493 või tulla kohale päevakeskusesse, mis asub aadressil Maslovi 3, Narva (kabinet nr 1).

1 huvitegevuse spetsialist osutab teenust kuni 25 kliendile. Sama töötaja tegeleb Hooldekodu osakonna klientide vaba aja sisustamisega. 

Teenuse maksumus

Teenus on tasuta. Teenuse rahastamise allikaks on Narva linna eelarve.

Sotsiaalmaja

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a
Natalia Keller
Tegevusterapeut
E-R: 8:00 - 17:00
Lia Puusta
Koduhoolde spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Vadim Zagorodnjuk
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Valvelaud Karja 6a (sotsiaalhooldajad)
E-P: Ööpäevaringselt
Galia Tikhomirova
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Anastassia Grigorieva
Tugiisik
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Maslovi 3 Narva, Karja 6a