Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon  on isiku tööeluks ettevalmistamine, tööle asumise ja töökohal püsimise toetamine. Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. Rehabilitatsiooni käigus õpetatakse takistava tervisehäirega toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse tööeluga kohaneda.

Tööalase rehabilitatsiooni teenusele on õigus tööealisel (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesel:

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • otsib tööd (on registreeritud töötud). 

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse sihtgrupp:

 • liikumispuudega inimesed
 • kehapuudega inimesed
 • kõnepuudega inimesed
 • vaimupuudega inimesed
 • kuulmispuudega inimesed

Tööalase rehabilitatsiooni teenust korraldab Eesti Töötukassa ning rahastab riik.  Narva Sotsiaaltöökeskus on Eesti Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise koostööpartner. Lisainformatsiooni saab Eesti Töötukassa koduleheküljelt https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Teenuse taotlemine

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja ja suunab kliendi tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Teenusele registreerumiseks tuleb võtta ühendust telefonil 5918 9008, 35 69519  või e-maili teel irina.eglet@nstk.ee

Registreeruda on võimalik tööpäeviti kell 8.00-17.00

Teenuseid osutatakse: tööpäeviti (E-R) kell 8.00-17.00, kell 17.00-20.00 - kokkuleppel, nädalavahetusel – kokkuleppel.

 Teenuse osutamise koht aadressil Rahu põik 10, Narva on ligipääsetav liikumispuudega inimestele:

 • ratastooliga ligipääsetav peasissekäik;
 • kohandatud ruumid liikumispuudega inimestele (majas on 2 lifti);
 • ratastooliga ligipääsetav tualettruum;
 • inva-dušš, pesemisvõimalus;
 • läheduses bussipeatused, mida teenindavad madalapõhjalised sõidukid;
 • invaparkimiskohad;
 • eelregistreerimisel parkimine tasuta.

 Kuulmispuudega isikutele on tagatud kirjutustõlk.

 Osutatavad teenused:

 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • eripedagoogi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • logopeedi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupiteenus)
 • psühholoogi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • õe teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • arsti teenus (individuaalne)

 Hinnakiri:

 • spetsialisti individuaalteenus 40 eurot/tund (alates 01.07.2022 on hind 45,00 eurot/tund)
 • spetsialisti grupinõustamine 15 eurot/ inimene

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Olga Lavruhhina
spetsialist (medõde)
E-R 8.00-17.00
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (taastusraviõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10