Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon  on isiku tööeluks ettevalmistamine, tööle asumise ja töökohal püsimise toetamine. Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. Rehabilitatsiooni käigus õpetatakse takistava tervisehäirega toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse tööeluga kohaneda.

 Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud). 

 Tööalase rehabilitatsiooni teenust korraldab Eesti Töötukassa ning rahastab riik. Lisainformatsiooni saab Eesti Töötukassa koduleheküljelt https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Teenuse taotlemine

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja ja suunab kliendi tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Teenusele registreerumiseks tuleb võtta ühendust telefonil 5918 9008, 35 69519  või e-maili teel irina.eglet@nstk.ee

Registreeruda on võimalik tööpäeviti kell 8.00-17.00

 Osutatavad teenused:

 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine)
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)
 • tegevusterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)
 • psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • kogemusnõustmise teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

 Hinnakiri:

 • spetsialisti individuaalteenus 40 eurot/tund
 • spetsialisti perenõustamine 50 eurot/ tund
 • spetsialisti grupinõustamine 15 eurot/ inimene

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Odnolko
Spetsialist (medõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Majandusjuhataja
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10