Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon  on isiku tööeluks ettevalmistamine, tööle asumise ja töökohal püsimise toetamine. Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kel on vähenenud töövõime tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. Rehabilitatsiooni käigus õpetatakse takistava tervisehäirega toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse tööeluga kohaneda.

 Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud). 

 Tööalase rehabilitatsiooni teenust korraldab Eesti Töötukassa ning rahastab riik. Lisainformatsiooni saab Eesti Töötukassa koduleheküljelt https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Teenuse taotlemine

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja ja suunab kliendi tööalase rehabilitatsiooni teenusele.

Teenusele registreerumiseks tuleb võtta ühendust telefonil 5918 9008, 35 69519  või e-maili teel irina.eglet@nstk.ee

Registreeruda on võimalik tööpäeviti kell 8.00-17.00

 Osutatavad teenused:

 • sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • eripedagoogi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • logopeedi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupiteenus)
 • psühholoogi teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • õe teenus (individuaalne ja grupinõustamine)
 • arsti teenus (individuaalne)

 Hinnakiri:

 • spetsialisti individuaalteenus 40 eurot/tund
 • spetsialisti grupinõustamine 15 eurot/ inimene

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (medõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Majandusjuhataja
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10