Rehabilitatsiooniteenus

Teenuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekindlustatud isikute iseseisva toimetuleku parandamine, aktiivsuse ja informeerituse taseme tõstmine.

Teenust on õigus saada vanadus- või töövõimetuspensionäridel, vähenenud töövõimega isikutel ja Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijatel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Teenust osutatakse paketi kujul, mis sisaldab:

  • toimetulekut toetavaid tegevusei, sh terviseedenduse protseduurid, sotsiaalnõustamine ja vaba aja sisustamine
  • ööpäevaringset majutust
  • neljakordset toitlustamist

Teenust osutatakse 10 tööpäeva jooksul, arvestades isiku erivajadusi ning pere- või munitsipaalarsti soovitusi. Isikul on õigus saada teenust maksimaalselt 2 korda aastas.

Personal

Teenust saab korraga 16 klienti, kellele osutavad teenust terviseedenduse töötaja, medõde, hooldaja ja 2 massööri. 

Teenuse taotlemine

Teenuse saamiseks pöördub isik Hooldekodu osakonda kirjaliku vormikohase taotlusega, millele lisatakse:

  • isikut tõendav dokument
  • pere- või munitsipaalarsti saatekiri rehabilitatsiooniteenuse saamiseks või isiklik rehabilitatsiooniplaan
  • dokument, mis kinnitab teenuse saamise õigust (pensionitunnistus/ vähenenud töövõimet tõendav dokument/ Tsernobõli tuumakatastroofi likvideerimises osalemist tõendav dokument)

Teenuse maksumus

Teenuse kulud kaetakse Narva linna eelarvest ja isiku omaosalusest. Teenuse paketi (tuusiku) maksumus 680,00 eurot.

Teenuse saajad tasuvad omaosaluse järgmiselt:

  1. vanaduspensionärid tasuvad 20% teenuse maksumusest;
  2. töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega isikud tasuvad 10% teenuse maksumusest;
  3. Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad asuvad 5% teenuse maksumusest.

Täiendav info telefonil 357 7014.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
No photo
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Olga Lavruhhina
spetsialist (medõde)
E-R 8.00-17.00
No photo
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (taastusraviõde)
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Svetlana Yurlova
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10