Rehabilitatsiooniteenus

Teenuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekindlustatud isikute iseseisva toimetuleku parandamine, aktiivsuse ja informeerituse taseme tõstmine.

Teenust on õigus saada vanadus- või töövõimetuspensionäridel, vähenenud töövõimega isikutel ja Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijatel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Teenust osutatakse paketi kujul, mis sisaldab:

  • toimetulekut toetavaid tegevusei, sh terviseedenduse protseduurid, sotsiaalnõustamine ja vaba aja sisustamine
  • ööpäevaringset majutust
  • neljakordset toitlustamist

Teenust osutatakse 10 tööpäeva jooksul, arvestades isiku erivajadusi ning pere- või munitsipaalarsti soovitusi. Isikul on õigus saada teenust maksimaalselt 2 korda aastas.

Personal

Teenust saab korraga 16 klienti, kellele osutavad teenust terviseedenduse töötaja, medõde, hooldaja ja 2 massööri. 

Teenuse taotlemine

Teenuse saamiseks pöördub isik Hooldekodu osakonda kirjaliku vormikohase taotlusega, millele lisatakse:

  • isikut tõendav dokument
  • pere- või munitsipaalarsti saatekiri rehabilitatsiooniteenuse saamiseks või isiklik rehabilitatsiooniplaan
  • dokument, mis kinnitab teenuse saamise õigust (pensionitunnistus/ vähenenud töövõimet tõendav dokument/ Tsernobõli tuumakatastroofi likvideerimises osalemist tõendav dokument)

Teenuse maksumus

Teenuse kulud kaetakse Narva linna eelarvest ja isiku omaosalusest. Teenuse paketi (tuusiku) maksumus 600, 00 eurot (alates 01.07.2022 on hind 650,00 eurot).

Teenuse saajad tasuvad omaosaluse järgmiselt:

  1. vanaduspensionärid tasuvad 20% teenuse maksumusest;
  2. töövõimetuspensionärid ja vähenenud töövõimega isikud tasuvad 10% teenuse maksumusest;
  3. Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad asuvad 5% teenuse maksumusest.

Täiendav info telefonil 357 7014.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Olga Lavruhhina
spetsialist (medõde)
E-R 8.00-17.00
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (taastusraviõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10