Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamise teenuse eesmärk on kliendi nõustamine erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Teenus on mõeldud sotsiaalselt vähekindlustatud  Narva linna elanikele.

Osutatavad teenused:

  • nõustamine sotsiaalküsimustes, mille käigus edastatakse vajalikku informatsiooni inimese õiguste ja nende kaitse kohta sotsiaalvaldkonnas. Samuti osutatakse abi konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
  • isikut tõendavate dokumentide vormistamine Ida Prefektuuri Narva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituses isikutele, kes ei saa seda teha iseseisvalt nende terviseseisundi tõttu  (sh abi elamisloa kehtivuse pikendamisel või alalise elamisloa saamisel).
  • eestkostjatele aruannete koostamine, sh eestkostjate nõustamine.

Teenuse saamisel tuleb pöörduda sotsiaalnõustaja poole aadressil Maslovi 3, Narva või telefonil 356 9519.

Teenuse maksumus

Abi dokumentide vormistamisel ühe kliendi kohta 4,00 eurot
Sotsiaalnõustamine 10,00 eurot /tund

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Odnolko
Spetsialist (medõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Majandusjuhataja
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10