Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamise teenuse eesmärk on kliendi nõustamine erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Teenus on mõeldud sotsiaalselt vähekindlustatud  Narva linna elanikele.

Teenuse raames pakutakse peale nõustamise sotsiaalküsimustes ka:

  • isikut tõendavate dokumentide vormistamine Ida Prefektuuri Narva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituses isikutele, kes ei saa seda teha iseseisvalt nende terviseseisundi tõttu  (sh abi elamisloa kehtivuse pikendamisel või alalise elamisloa saamisel).
  • eestkostjatele aruannete koostamine, sh eestkostjate nõustamine.

Teenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaalnõustaja poole aadressil Maslovi 3, Narva või telefonil 356 9519.

Teenust osutab üks sotsiaalnõustaja.

Teenuse maksumus

Abi dokumentide vormistamisel ühe kliendi kohta 15,00 eurot.

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
No photo
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Olga Lavruhhina
spetsialist (medõde)
E-R 8.00-17.00
No photo
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (taastusraviõde)
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Svetlana Yurlova
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10