Ööpäevaringne hooldus

Teenuse eesmärgiks on alaline hooldamine eakatele ja puudega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Kohamaksumus sisaldab järgmiste toimingute sooritamisega seotud kulusid:

 • ööpäevaringne hooldus
 • majutus kahekohalises toas
 • toitlustamine neli korda päevas
 • esmatasandi arstiabi korraldamine
 • ravivõimlemine
 • ravimite toomine apteegist ja perearsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve
 • sotsiaalnõustamine
 • abi liikumisvahendite, prillide, kuuldeaparaatide jms hankimisel
 • vaba aja sisustamine

Isikute hooldamisteenuse finantseerimine toimub isikute endi ja/või nende pereliikmete või seaduslike esindajate ning kohaliku omavalitsuse poolt.

Teenuse maksumus

 • Narva linna elanikele, v.a voodislamavad hoolealused  650,00 eurot/kuu
 • voodislamavatele hoolealustele ja väljaspool Narvat pärit isikutele 700,00 eurot/kuu

Teenusele koha taotlemine:

 • Kui soovite ise maksta hooldusteenuse eest, siis tuleb pöörduda hooldekodu sotsiaaltöötaja poole tel 357 7503 või e-maili teel jelena.kuzmina@narva.ee
 • Kui soovite taotleda kohaliku omavalitsuse poolset toetust hooldekodu koha eest tasumisel tuleb pöörduda Narva linna Sotsiaalabiameti hoolekande osakonna esindajate poole, aadressil Linda 4, Narva, 3 korrus.

Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • kliendi isikut tõendav dokument
 • kliendi seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument
 • perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta ja raviarsti väljavõte haigusloost

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Odnolko
Spetsialist (medõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Majandusjuhataja
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10