Ööpäevaringne hooldus

Teenuse eesmärgiks on alaline hooldamine eakatele ja puudega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Kohamaksumus sisaldab järgmiste toimingute sooritamisega seotud kulusid:

 • ööpäevaringne hooldus
 • majutus kahekohalises toas
 • toitlustamine neli korda päevas
 • esmatasandi arstiabi korraldamine
 • ravivõimlemine
 • ravimite toomine apteegist ja perearsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve
 • sotsiaalnõustamine
 • abi liikumisvahendite, prillide, kuuldeaparaatide jms hankimisel
 • vaba aja sisustamine

Isikute hooldamisteenuse finantseerimine toimub isikute endi ja/või nende pereliikmete või seaduslike esindajate ning kohaliku omavalitsuse poolt.

Personal

Hooldekodus töötab vahetustega 38 hooldajat. Maksimaalne klientide arv on 132. Üks hooldaja teenindab keskmiselt 13 klienti. Kõikidele klientidele esmatasandi arstiabi korraldab 1 spetsialist (medõde), 1 spetsialist osutab taastusravi teenust (taastusraviõde), vaba aja sisustamisega tegeleb 1 huvitegevuse spetsialist, sotsiaalalaste küsimuste lahendamisega tegeleb 1 sotsiaaltöötaja. 

Teenuse maksumus alates 01.07.2023 

Teenuskoht dementsuse sündroomiga ja voodihaigele 1150,00 eurot/kuu

 • Hoolduskomponent, sh hooldustöötaja ja abihooldustöötaja kulud (tasub KOV) 541,00 eurot/kuu
 • Muud teenuse osutamisega seotud kulud, sh majutus- ja toitlustuskulud (tasub teenuse saaja) 609,00 eurot/kuu

Teenuskoht kaheses toas v.a hooldamine dementsuse sündroomiga ja voodihaigele 1050,00 eurot/kuu

 • Hoolduskomponent, sh hooldustöötaja ja abihooldustöötaja kulud (tasub KOV) 541,00 eurot/kuu
 • Muud teenuse osutamisega seotud kulud, sh majutus- ja toitlustuskulud (tasub teenuse saaja) 509,00 eurot/kuu

Teenuskoht kaheses toas (teenuse saajale ilma KOV osaluseta) 1150,00 eurot/kuu

Teenuskoht teenuse saajale teisest omavalitsusest 1150,00 eurot/kuu

Teenusele koha taotlemine:

Teenusele koha taotlemiseks tuleb pöörduda hooldekodu sotsiaaltöötaja poole tel 357 7503 või e-posti teel jelena.kuzmina@narva.ee. Kui klient või tema esindaja soovib, et kliendi abivajadust hinnatakse ja ta soovib hooldekodukoha rahastamist kohaliku onamalitsuse poolt, siis tuleb kohe pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • kliendi isikut tõendav dokument
 • kliendi seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument
 • perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta ja raviarsti väljavõte haigusloost

Hooldekodu

Ööpäevaringselt
24/7
Narva, Rahu põik 10
No photo
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Olga Lavruhhina
spetsialist (medõde)
E-R 8.00-17.00
No photo
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (taastusraviõde)
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Svetlana Yurlova
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Valvelaud
Administraator
E-P: ööpäevaringselt
Narva, Rahu põik 10