Intervallhooldus

Teenuse eesmärgiks on ajutine hooldamine eakatele ja puuetega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt toime tulema ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Teenus osutatakse kuni 15 kalendripäeva aastas.

Isikute hooldamisteenuse finantseerimine toimub isikute endi ja/või nende pereliikmete või seaduslike esindajate poolt.

Teenusele koha taotlemiseks tuleb pöörduda hooldekodu sotsiaaltöötaja poole tel 357 7503.

Personal

Hooldekodus töötab vahetustega 38 hooldajat. Maksimaalne klientide arv on 132. Üks hooldaja teenindab keskmiselt 13 klienti. Kõikidele klientidele esmatasandi arstiabi korraldab 1 spetsialist (medõde), 1 spetsialist osutab taastusravi teenust (taastusraviõde), vaba aja sisustamisega tegeleb 1 huvitegevuse spetsialist, sotsiaalalaste küsimuste lahendamisega tegeleb 1 sotsiaaltöötaja. 

Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • kliendi isikut tõendav dokument
  • kliendi seadusjärgse esindaja isikut tõendav dokument
  • perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta ja raviarsti väljavõte haigusloost

Teenuse maksumus

  • Narva linna elanikele 25,00 eurot/ööpäev
  • väljaspool Narvat pärit isikutele 30,00 eurot/ööpäev

 

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10
Jelena Kuzmina
Sotsiaaltöötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Olga Lavruhhina
spetsialist (medõde)
E-R 8.00-17.00
Tatjana Vassiljeva
Spetsialist (taastusraviõde)
E-R: 8:00 - 17:00
Tatiana Solovieva
Haldusspetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Valentina Volkova
Terviseedenduse töötaja
E-R: 8:00 - 17:00
Irina Eglet
Sotsiaalnõustaja
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Runina
Huvitegevuse spetsialist
E-R: 8:00 - 17:00
Narva, Rahu põik 10