INFO KOOSTÖÖPARTNERITELT

ABIVAHENDITE HÜVITAMISEST

Abivahend aitab säilitada erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) võimet hakkama saada igapäevaelu tegevustega ja ennetada tekkinud kahjustuse süvenemist. Abivahenditeks võivad olla näiteks mähkmed, proteesid, poti- ja dušitoolid, kargud, ratastoolid, kuuldeaparaadid jne.

 Riigi soodustusega on abivahendid

 • kuni 18-aastastele lastele (puudeta lapsele ainult eriarsti tõendi alusel);
 • 18-aastastele ja vanematele puudega inimestele;
 • alates 16. eluaastast inimestele, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine või töövõime kaotus vähemalt 40 protsenti;
 • vanaduspensioniealistele; 
 • inimestele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist (kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi ostuks) või inimestele, kellel on eemaldatud rind (rinnaproteesi ostuks) või silm (silmaproteesi ostuks). 

 

Abivahendi soetamine

Abivahendi ostu või üürimist toetab riik, kui on olemas:

 • füsioterapeudi, tegevusterapeudi, arsti või õe tõend, kus on abivahendi vajadus välja toodud. Samuti võib abivahendi vajadus olla välja toodud rehabilitatsiooniplaanis.
 • Kehtiv isikliku abivahendi kaart.
  • Kaarti saab taotleda sotsiaalkindlustusameti kodulehekülje kaudu. Kaart saadetakse postiga koju 3-5 päeva jooksul. Kui kaarti ei ole võimalik elektrooniliselt taotleda, saab pöörduda sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Vajaliku abivahendi soetamiseks tuleb pöörduda otse abivahendit müüva ja üüriva ettevõtte poole, millega sotsiaalkindlustusamet on sõlminud lepingu. Infot ettevõtete teeninduskohtade ja kontaktandmete kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Erisuse taotlemine

Mõnikord vajavad inimesed tulenevalt tervislikust või majanduslikust olukorrast erilahendusi. Taotlus erisuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist. Erisust saab taotleda juhtudel, kui on vaja:

 • abivahendit, mille maksumus ületab ette nähtud piirhinna (soovitakse piirhinna suurendamist) või abivahendit, millele ei ole kehtestatud hinda*;
 • rohkem abivahendeid kui riigi soodustusega lubatud;
 • abivahendit, mis puudub abivahendite loetelus*;
 • kasutusel oleva abivahendi asemele uut abivahendit enne olemasoleva kasutusaja lõppu (juhul kui olemasolev abivahend on soetatud riigi soodustusega);
 • abivahendi eest tasumisel omaosaluse vähendamist (lisada juurde selgitused ja põhjendused);
 • muud põhjendatud erisust (sh üüritava abivahendi väljaost* jm). Taotlusele tuleb lisada koopia abivahendi tõendist. Kui abivahendi vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, siis abivahendi tõendit lisada ei ole vaja. 18-26-aastane välismaal õppija peab esitama ka koolitõendi koopia.

* märgitud juhtudel tuleb lisada kaks hinnapakkumust, mis vastavad inimese vajadustele ja on sarnase funktsionaalsusega. Hinnapakkumused peavad olema koostatud erinevate abivahendi ettevõtete poolt.

Lisainfot leiab ameti kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale.

Sotsiaalkindlustusamet 612 1360

info@sotsiaalkindlustusamet.ee


HÄIRENUPP JA NUTIKAD ABIVAHENDID

Paljudel meist on eakaid lähedasi, kes küll põhimõtteliselt ise hakkama saavad, ent kellel teatud määral ikkagi silm peal tuleb hoida. Sellises olukorras võib kasu olla häirenuputeenusest, mida firma Medi pakub Eestis alates 2010. aastast. 

Häirenupp on randmel või kaelas kantav veekindel kellataoline seade, mida eakas või ka liikumispuudega inimene saab hädaolukorras (kui ta on kukkunud, kui teda tabab terviserike, kui puhkeb tulekahju vms) vajutada. Pärast nupule vajutamist helistab spetsiaalne käed-vabad hoolekandetelefon, mis inimese koju paigaldatud, Medi kõnekeskuse operaatorile, kes selgitab hättasattunuga suheldes välja abivajaduse ning saadab kohale sugulase, naabri, sotsiaaltöötaja või raskemal juhul asjakohase operatiivteenistuse. Kui mobiiltelefoni eakas inimene tavaliselt käepärast ei hoia, siis häirenuppu saab ta kogu aeg randmel hoida. Tänapäevastel häirenuppudel on ka kukkumisanduri funktsioon. Samuti saab häirenupulahendusega ühendada spetsiaalse suitsuanduri. Erinevalt tavalisest suitsuandurist algatab hoolekandetelefoniga seotud suitsuandur kohe alarmsituatsiooni tekkides automaatse häirekõne.

Medil on pakkuda teisigi nutikaid abivahendeid, nagu automaatne ravimidosaator, mis annab heli- ja valgussignaaliga märku, kui on aeg tabletti võtta, elektriline pliidivalvur, mis aitab ära hoida kõrbema läinud toidust põhjustatud tulekahju, ning asukohatuvastaja, mis võimaldab nutitelefoni omaval lähedasel jälgida, kus eakas inimene asub.

Lisainfot nende ja teiste abivahendite kohta saab Medi nõuandeliinilt 661 8181, e-posti aadressilt info@medi.ee ja kodulehelt www.medi.ee

Hooldekodu

E-R:
8:00 - 17:00
Rahu põik 10, 20604 Narva
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
Olga Škalikova
Referent
E-R: 8:00 - 17:00
Tatjana Fomitšjova
Personalispetsialist
E-R: 8:00 -17:00
Kristi Mürk
Projekti "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas" projektijuht
E-R: 8:00 - 17:00
Rahu põik 10, 20604 Narva