Asutuse ajalugu

Narva Sotsiaaltöökeskus on Narva linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus.

Seoses Narva linna ööpäevaringset hooldust ja intervallhooldust vajavate elanike arvu suurenemisega 19.06.2008 Narva Linnavolikogu poolt oli vastu võetud otsus Narva linnale sobivate ruumide rentimiseks hooldekodu vajadusteks riigihanke korraldamise kohta. Läbiviidud hanke tulemusena Narva linn, tegutsedes Narva Linnavalitsuse kaudu, sõlmis 11.06.2009 hooldekodu ruumide rendilepingu 25 aastaks hanke võitjaga.

Narva Hooldekodu on asutatud 01.07.2012 Narva Linnavolikogu 21.06.2012 otsusega nr 76 „Linna ametiasutuse hallatava asutuse Narva Hooldekodu asutamine“. 19.11.2012 Narva Hooldekodu avas oma uksed klientidele.

2014.aastal toimus Narva linna sotsiaalsfääri reorganiseerimine. Vastavalt Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrusele nr 16 „Narva linna Sotsiaalabiameti hallatavate asutuste Laste Varjupaiga ja Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskuse tegevuse lõpetamine ning Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Hooldekodu ümberkorraldamine“ Narva Hooldekodu on ümberkorraldatud  Narva linna Sotsiaalabiameti hallatava asutuse Narva Sotsiaaltöökeskuseks ning Narva linna Sotsiaalhoolekandekeskus ja Narva Laste Varjupaik lõpetasid oma tegevuse 01.01.2015. Narva Sotsiaaltöökeskus on nende asutuste õigusjärglane.

Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Ida-Viru Maavalitsuse ja Narva Linnavalitsuse vahel 27.01.2012 sõlmitud kokkuleppe nr 11.9-5/4665 „Narva Lastekodu ümberkorraldamise ja muude edasiste tegevuste kohta“ ja Ida-Viru Maavalitsuse maavanema 29.01.2015 korralduse nr 1-1/2015/14 alusel lõpetati 31.05.2015 Ida-Viru Maavalitsuse hallatava asutuse Narva Lastekodu tegevuse. Alates 01.06.2015 osutab asenduskoduteenust Narva Sotsiaaltöökeskus kolmes peremajas.

Hooldekodu

Rahu põik 10, 20604 Narva
No photo
Yulia Khoreva
Juhataja asetäitja
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Olga Škalikova
Referent
E-R: 8:00 - 17:00
No photo
Tatjana Fomitšjova
Personalispetsialist
E-R: 8:00 -17:00
Rahu põik 10, 20604 Narva